Công dụng chung của ống nhựa HDPE là gì?

Trả lời:

– Ống HDPE được sử dụng thích hợp trong nhiều lĩnh vực, có thể kể đến các lĩnh vực thông dụng như:

  • Hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống.
  • Hệ thống ống dẫn nước tưới tiêu trong nông nghiệp.
  • Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp.
  • Hệ thống ống thoát nước thải, nước mưa.
  • Hệ thống ống dẫn khí nén, gas.