Công trình đã thi công

Cung cấp ống nhựa HDPE cho Nhà máy xử lý rác thải Tại Hải Phòng

Công Ty Nhựa Super Trường Phát cung cấp ống nhựa tại nhà máy xử lý rác thải ở xã Bạch Đằng, Hải Phòng Công ty Nhựa Super Trường Phát góp phần hoàn thiện hệ thống xử lý rác thải tại nhà máy xử lý rác thải ở xã Bạch Đằng Gia Đức – Thủy Nguyên Hải Phòng. Cùng với xử …

Công trình tại Campuchia

Công trình tại Campuchia đã tin tưởng lựa chọn Trường Phát Plastic làm đối tác chính cung cấp Ống nhựa HDPE SuperPlas

Công ty JA Solar

Công ty JA Solar đã tin tưởng lựa chọn Trường Phát Plastic làm đối tác chính cung cấp Ống nhựa HDPE SuperPlas